Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy

W ostatnich latach, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, z naszego kraju w poszukiwaniu lepszego życia na zachodzie wyjechało tysiące pracowników. Na rynku pracy powstał deficyt, który skutecznie i coraz liczniej wypełniają pracownicy z Ukrainy www.apsprofit.pl/biuro-posrednictwa-pracy-dla-ukraincow/ .

Obecni są w wielu branżach, choć jeszcze do niedawna kojarzeni byli wyłącznie z pomocą w gospodarstwie domowym, sprzątaniem i pracami sezonowymi w rolnictwie. Ukraińskie ekspedientki obsługują nas w sklepach, recepcjonistkom z ukraińskim akcentem podajemy dane meldując się w hotelu. Wielu właścicieli zakładów nie wyobraża sobie funkcjonowania na normalnym poziomie bez ukraińskich pracowników.

Niespełna 20 procent pracodawców zatrudnia pracowników z Ukrainy. Najczęściej są to duże przedsiębiorstwa produkcyjne, następnie firmy z branży usługowej i handlowej. Szacuje się, że już w ponad czterdziestu procentach największych firm z branży produkcyjnej znajdują zatrudnienie pracownicy z Ukrainy.

W 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały około 1,8 miliona oświadczeń o zamiarze  powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Około 95 procent takich oświadczeń, trafia do obywateli Ukrainy i uprawnia ich do pracy przez 6 miesięcy na 12 na terenie Polski. Około 85 procent zezwoleń na pobyt i pracę na terenie Polski, również jest uzyskiwanych właśnie przez obywateli Ukrainy.

Mimo, że wciąż największą część, bo około 70 procent legalnie zatrudnionych, stanowią pracownicy z Ukrainy zatrudniani do prac fizycznych, prawie 40 procent z nich stanowią ludzie z wyższym, a ponad 50 ze średni wykształceniem. Można śmiało prognozować, że za jakiś czas, pracownicy z Ukrainy zastąpią również na wyżej kwalifikowanych stanowiskach Polaków, którzy wyemigrowali na zachód.

Pracownicy z Ukrainy – zalety zatrudniania cudzoziemców

Sytuacja gospodarcza w ojczystym kraju i korzystna relacja złotego do hrywny sprawia, że pracownicy z Ukrainy są zazwyczaj zdeterminowani i zależy im na utrzymaniu pracy, co niestety często odróżnia ich od polskich kolegów. Są pracowici i jeśli trafiają na pracodawcę, który to docenia, dają się poznać z jak najlepszej strony – nie porzucają pracy, są uczciwi i lojalni. Zachęceni stabilizacją, sprowadzają do Polski rodziny i układają sobie w naszym kraju życie na stałe.

Zarobki pracowników z Ukrainy są porównywalne z pensjami Polaków na analogicznych stanowiskach, na co wpływ mają również potrzeby kadrowe pracodawców, którzy coraz chętniej zatrudniają Ukraińców, a żeby zachęcić tych najlepszych, muszą oferować pensje nie niższe, niż oferowane rodakom. To oczywiste – popyt na dobrego pracownika rodzi konkurencję wśród pracodawców, którzy muszą coraz intensywniej zabiegać o dobrych pracowników. Ponadto pracownicy z Ukrainy są dobrze zorganizowani, solidarni i potrafią zadbać o swoje prawa i interesy.

Pracownicy z Ukrainy są na ogół dobrze postrzegani w Polsce. Z sondaży wynika, że większość zatrudnionych Polaków ma neutralny lub pozytywny stosunek do obywateli Ukrainy i generalnie nie obawiają się o to, że Ukraińcy mogą odebrać im pracę. Obawy o fakt, że napływ pracowników ze wschodu, między innymi z Ukrainy, zahamuje wzrost wynagrodzeń, mają przede wszystkim osoby słabo wykształcone, nie posiadające kwalifikacji, które mają największy problem z podjęciem i utrzymaniem zatrudnienia, na co akurat pracownicy z Ukrainy nie mają najmniejszego wpływu.

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy – formalności

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy

Pracownicy z Ukrainy najczęściej zatrudniani na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi. Na tej podstawie mogą być zatrudniani w Polsce przez 180 dni w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Oświadczenie takie rejestruje się w urzędzie pracy, przed zawarciem umowy z cudzoziemcem. Jeśli pracownik chce zostać i pracować w Polsce dłużej, musi uzyskać u wojewody pozwolenie na pracę i pobyt. Wniosek składany w urzędzie wojewódzkim należy uzasadnić, na przykład oświadczeniem pracodawcy o zamiarze zamiarze zatrudnienia, czy faktem, że prowadzona działalność gospodarcza przyczynia się na przykład do wzrostu zatrudnienia w kraju.

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono zezwolenia na pracę sezonową, które są wydawane przez starostę na czas do 9 miesięcy i dotyczą zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. Pracownicy z Ukrainy mogą otrzymać pozwolenie na pracę na kolejne trzy lata, czyli tak zwany wpis wielosezonowy.

W czasie pracy w Polsce, pracownicy z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/ podlegają ubezpieczeniom społecznym tak samo, jak obywatele polscy, więc obciążenia wobec ZUS są takie same. Oczywiście podlegają też prawu pracy na równi z obywatelami polskimi. Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca, powinien się upewnić, że przebywa on w Polsce legalnie i kopię jego pozwolenia na pracę, oraz dokumentów pobytowych przechowywać przez cały okres zatrudnienia. Dopilnowanie legalności pobytu i pracy jest bardzo ważne. W przypadku zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia grozi grzywna do 3 tysięcy złotych. Obywatele Ukrainy, bez względu na to, czy pracują na etacie, czy prowadzą własne, małe firmy, świetnie się asymilują z polskim społeczeństwem stając się jego częścią.

szwedzki

Dodaj do zakładek Link.