Kompleksowe usługi prawnicze

Zapotrzebowanie na usługi prawnicze wzrasta z każdym rokiem. Wynika to z rozwoju gospodarczego, powstawania nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w rozwój firm.  Ogrom regulacji prawnych dotyczy różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Nieustanne nowelizacje przepisów, brak stabilności prawa sprawiają, że przedsiębiorcom i klientom indywidualnym. Kompleksowe usługi prawnicze są niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. W świecie prawniczym doszło również do bardzo ciekawej zmiany – specjalizacji kancelarii prawniczych.

Więcej prawników

W 2005 roku zapoczątkowane zostały zmiany w dostępie do zawodów prawnych, które były podyktowane zwiększonym zapotrzebowaniem społecznym na usługi prawnicze https://odfrankuj.org/kredyty-frankowe-kancelaria-koszalin. Spowodowało to wzrost ilości prawników: adwokatów, radców prawnych, notariuszy.  Jest ich około 65 tys. Środowisko prawnicze przewiduje, że za kilka lat liczba osób wykonujących usługi prawnicze przekroczy 100 tys. Większa konkurencja okazała się korzystna dla klienta, ponieważ poprawia się jakość usług prawniczych oraz obniża się koszt porady prawnej.  Wiele dobro w środowisku prawniczym zrobiła specjalizacja.  Osoba, która chce skorzystać z usługi prawniczej, może wybrać prawnika specjalizującego się w określonej dziedzinie prawnej, np.: w prawie medycznym, co gwarantuje najwyższą jakość usługi. Porada prawnicza przestaje być przywilejem zamożnej części społeczeństwa, a staje się prawem każdego, kto ma potrzebę skorzystania z poradnictwa prawnego.

ZOBACZ:

Kancelarie specjalistyczne

Kancelarie przyjmujące każdy rodzaj sprawy powoli odchodzą do przeszłości. Na rynku prawniczym zaczynają dominować kancelarie, które ukierunkowały się na obsługę wybranych  grup klienta, wyspecjalizowały się lub ubranżowiły. Kancelarie prawne wykorzystują nowe technologie i wdrażają specjalistyczne systemy zarządzania. Dużą wagę przywiązują do komunikacji z klientem. Pracownicy kancelarii starają się, aby usługi prawnicze były prowadzone językiem zrozumiałym dla klienta i w rozmowach z nim starają się ograniczać żargon prawniczy do niezbędnego minimum.  Dzięki takim działaniom klient ma pewność, że jego sprawa jest istotna i jest traktowany jak partner. Wyspecjalizowanie kancelarii jest skutkiem ciągłych nowelizacji, pojawiania się nowych technologii i dziedzin życia, które są regulowane ustawowo. Rozwój gospodarki rynkowej i postęp technologiczny również przyczyniły się do ukierunkowania usług prawniczych. 

Polecamy również:

Prawne doradztwo dla biznesu

Środowisko biznesowe potrzebuje kompleksowej obsługi prawnej. Konsultacje prawne w biznesie przyczyniają się do podejmowania strategicznych decyzji i planowania działań na dłuższy czas. Dlatego część kancelarii prawnych skupia się wyłącznie na usługach prawniczych dla biznesu, ponieważ usługi prawne dla biznesu ukierunkowane są na wsparcie interesów biznesowych wewnątrz przedsiębiorstwa, np.: sprawy organizacyjne, restrukturyzacyjne czy stosunki zachodzące pomiędzy wspólnikami, jak i w wymiarze zewnętrznym – związanym ze współpracą z partnerami biznesowymi.

Zakres usługi prawniczej

Według definicji usług prawniczych zawartej w Polskiej Klasyfikacji Działalności powyższa usługa obejmuje: reprezentowanie klienta przed sądem innymi organami, doradztwo prawne, udzielanie konsultacji, przygotowywanie dokumentacji prawnej takiej jak: statuty, regulaminy, umowy, dokumenty rejestrowe oraz dokumentacji dotyczącej  patentów i praw autorskich. Zastępstwo procesowe zarezerwowane jest jedynie dla adwokatów i radców prawnych. Prawnicy, którzy nie posiadają uprawnień adwokackich i radcowskich mogą udzielać porad w sprawach pozasądowych, sporządzać projekty umów, czy udzielać opinii prawnych. Usługi prawnicze dla biznesu cechuje wszechstronne podejście do problemu prawnego. Analizując zaistniałą sytuację i proponują rozwiązania  optymalne, perspektywiczne i najkorzystniejsze dla przedsiębiorców. Prawnicy informują przedsiębiorców o wszystkich prawnych i podatkowych konsekwencjach określonych decyzji. Prawnicy udzielający kompleksowych usług prawnych przedsiębiorcom biegle znają swoją dziedzinę i wyznają zasadę, że nie istnieje sprawa nie do rozwiązania. Misją radców prawnych świadczących usługi prawnicze klientom biznesowym jest przybliżanie prawa i pokazanie im wszystkich możliwości w danej sytuacji.  Kompleksowe usługi prawnicze w biznesie pomagają przedsiębiorcom osiągnąć cele biznesowe. Aby zapewnić kompletną obsługę prawną klienta biznesowego, kancelarie radcowskie zatrudniają także adwokatów i doradców podatkowych.

Ukierunkowanie usług prawniczych okazało się działaniem trafionym w oczekiwania klientów. Skupienie w kancelarii ludzi o różnych specjalizacjach prawnych pozwala klientowi zwracać się o poradnictwo prawne do jednej kancelarii w różnych sprawach. Jest to spora oszczędność kosztów i czasu. Przedsiębiorcy oczekują bardzo wysokiej jakości usług prawniczych, ponieważ od tego zależy prowadzenie interesów i rozwój przedsiębiorstwa. Polscy prawnicy świadczą usługi na poziomie europejskim i cieszą się dużym zaufaniem klientów.

Dodaj do zakładek Link.