Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa w zarządzaniu produkcją (MES): System zarządzania produkcją (MES) to złożony i dynamiczny system oprogramowania oparty na automatyce przemysłowej, który kontroluje, śledzi, rejestruje i zarządza procesem produkcji towarów od surowców do gotowych produktów. Tworząc warstwę funkcjonalną między systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) a systemami zarządzania procesami, MES dostarcza przedsiębiorcom danych potrzebnych do poprawy wydajności linii i optymalizacji produkcji.

Zadania automatyki przemysłowej w zarządzaniu produkcją

Systemy zarządzania produkcją mogą zwiększyć produktywność i rentowność zakładów produkcyjnych dowolnej wielkości, zapewniając opartą na informacjach kontrolę procesu produkcyjnego. Jest to szczególnie ważne w branżach takich jak farmaceutyka, żywność i napoje, urządzenia medyczne czy biotechnologia, gdzie firmy muszą przestrzegać surowych przepisów dotyczących identyfikowalności produktów. Muszą zapewnić, że istnieją odpowiednie procedury wytwarzania produktów zgodnych z wymaganiami, że procedury te są dokumentowane, a wyprodukowane produkty można w razie potrzeby łatwo wycofać.

Systemy zarządzania produkcją w połączeniu z komponentami automatyki przemysłowej mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej wydajności w dzisiejszym konkurencyjnym i ciągle zmieniającym się środowisku produkcyjnym. Jest to spowodowane zwiększonym wykorzystaniem automatyki przemysłowej w produkcji, rosnącą potrzebą zgodności oraz niskimi kosztami wdrożenia MES.

System komunikacji i informacji obszaru produkcji – najważniejsza zaleta MES

W branży automatyki przemysłowej istnieją systemy zarządzania produkcją, które śledzą duże ilości danych, dostarczają cennych informacji w czasie rzeczywistym, zwiększają wydajność produkcji i obniżają koszty.

Zalety systemu MES:

  • Popraw kontrolę jakości. Ponieważ informacje dotyczące kontroli jakości są przesyłane w czasie rzeczywistym, firmy, które wdrożyły MES, mogą zatrzymać produkcję, gdy tylko znajdą problem. Zmniejsza to ilość odpadów, odrzutów, przeregulowań i przeróbek.
  • Wydłuż godziny pracy. MES generuje realistyczny plan produkcji, równoważąc ludzi, materiały i sprzęt. System integruje planowanie i konserwację, aby zmaksymalizować przepływ produktów i wykorzystanie zasobów, wydłużyć czas sprawności i poprawić ogólną wydajność sprzętu.
  • Zapasy spadły. Systemy zarządzania produkcją aktualizują zapisy inwentaryzacyjne pod kątem nowych produktów, złomu i materiałów niezgodnych, dzięki czemu zakupy, wysyłka i planowanie zawsze dokładnie wiedzą, jaki materiał znajduje się w zapasach. Zmniejsza to pośpiech i produkcję w toku, co skutkuje oszczędnościami w produkcji, wysyłce, magazynowaniu i kontroli zapasów.
  • Produkcja bez papieru. Eliminacja formalności zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego. Ponadto w tym przypadku dane otrzymane z hali produkcyjnej są natychmiast dostępne dla osób odpowiedzialnych we wszystkich zintegrowanych systemach, umożliwiając podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.
  • Ulepszone śledzenie produkcji. Korzystając z rozwiązań automatyki przemysłowej, systemy MES mogą śledzić cały cykl produkcyjny od początku do końca, grupując końcowe części lub partie z odpowiednimi danymi produkcyjnymi. Te dane poprawiają zgodność producentów, którzy muszą przestrzegać przepisów rządowych lub branżowych.

Automatyka Przemysłowa – Integracja MES i ERP

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

W dzisiejszym środowisku produkcyjnym systemy MES i ERP (Enterprise Resource Planning) zapewniają widoczność operacyjną, której żaden system nie jest w stanie zapewnić samodzielnie. Celem systemu ERP jest tworzenie planów fabryki i zarządzanie nimi, w tym produkcja, zużycie materiałów, dostawa i wysyłka oraz gromadzenie informacji o firmie. Z kolei system automatyki przemysłowej MES rozwiązuje problem zarządzania i monitorowania operacji produkcyjnych oraz raportowania pracy linii produkcyjnej w czasie rzeczywistym.

Razem ERP i MES tworzą zintegrowany system, który zapewnia szerokie spojrzenie na finanse, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę produkcji i nie tylko. Połączone dane z obu systemów zapewniają większą elastyczność i stanowią podstawę do lepszego prognozowania wszystkiego, od sprzedaży po wykorzystanie zasobów i zarządzanie produkcją.

Firmy wdrażające nowoczesne rozwiązania automatyki przemysłowej plcontroll.com/projektowanie-systemow-sterowania/ wprowadzają systemy ERP, które dostarczają danych w celu określenia, które produkty należy produkować, podczas gdy MES integruje dane ERP z informacjami o linii produkcyjnej, aby określić, jak wytwarzać te produkty z mniejszą ilością odpadów i wyższymi zyskami.

Trendy i nowe technologie MES

Systemy kontroli produkcji stają się bardziej zorientowane na usługi, modułowe i wzajemnie połączone dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii. Łączność w chmurze to podstawa inteligentnej produkcji, umożliwiająca nowoczesnym systemom produkcyjnym, sprzętowi, produktom i sprzętowi autonomiczną interakcję ze sobą. Przemysłowe urządzenia i czujniki IoT nieustannie zbierają i generują dane w całym łańcuchu dostaw. Udostępnianie danych w czasie rzeczywistym pomaga inteligentnym firmom produkcyjnym stale ulepszać operacje automatyzacji fabryk — automatyzując przepływy pracy, dostosowując produkty i usługi oraz stając się z czasem mądrzejszymi i wydajniejszymi.

Sztuczna inteligencja może zwiększyć produktywność, zapewnić konserwację zapobiegawczą i zmniejszyć ilość odpadów. Wykorzystując moc uczenia maszynowego, linie produkcyjne staną się inteligentniejsze i wydajniejsze. Wszystkie te zaawansowane technologie i funkcje pomagają firmom konkurować w cyfrowym świecie poprzez szybkie i dokładne reagowanie na potrzeby oraz dostarczanie spersonalizowanych produktów po niższych kosztach i wyższej jakości.

plcontroll – automatyzacja w przemyśle
plac Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
720884319
www.plcontroll.com
Dodaj do zakładek Link.