Szkolenia dla fizjoterapeutów z lekkim wsparciem, czyli słów kilka o dofinansowaniach

Szkolenia dla fizjoterapeutów z lekkim wsparciem, czyli słów kilka o dofinansowaniach – dziś każdy aspekt naszego konsumpcyjnego życia drożeje. Od cen prądu, żywności, mieszkań, rachunków, aż po edukację. Do stawki doszły również szkolenia dla fizjoterapeutów. Dofinansowane przez zewnętrzne fundusze stają się dopiero opłacalne dla końcowego odbiorcy, ponieważ zarobki w tej branży w polskich realiach wcale nie są wysokie.

Dziś mediana wynosi nieco ponad 3200 zł brutto, gdzie po odliczeniu podatków stawka wydaje się głodowa. Są też tacy, którzy zarabiają jeszcze mniej, bo 2500 zł brutto. Choć są to specjaliści, to na dalsze szkolenia ich nie stać. Dlatego powstał szereg instytucji, które wspierają edukację wśród fizjoterapeutów. Ważną rolę odgrywa też Unia Europejska, która każdego roku wykłada grube miliony złotych.

Gdzie kierować się po dofinansowanie kursu dla fizjoterapeutów?

Szkolenia dla fizjoterapeutów z lekkim wsparciem, czyli słów kilka o dofinansowaniach

Szkolenia dla fizjoterapeutów z lekkim wsparciem, czyli słów kilka o dofinansowaniach

Jeśli nie udaje się załapać na kursy organizowane w ramach projektów unijnych, to wciąż istnieją inne możliwości pokrycia części kosztów z nimi związanych. Pierwszą instytucją zajmującą się tego typu sprawami jest Baza Usług Rozwojowych, w skrócie BUR. O ile programy UE są skierowane do osób zatrudnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak w BUR na pieniądze mogą liczyć także właściciele prywatnych gabinetów, niemających podpisanego kontraktu z NFZ. O dodatki z Bazy Usług Rozwojowych mogą się ubiegać także właściciele średnich przedsiębiorstw, czyli takich zatrudniających do 250 pracowników.

Drugim punktem jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli KFS. Możliwości tej instytucji skierowane są głównie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i chętnych na szkolenia dla fizjoterapeutów. To także szerokie możliwości dla samozatrudnionych, czyli mikroprzedsiębiorców. W ich przypadku zwrot sięga 100% całej wydanej na kurs kwoty. Pozostałe firmy z własnej kieszeni muszą wyłożyć 20%, a cała reszta jest oddawana przez KFS. To bardzo dogodna forma, ponieważ w jednym i drugim przypadku bardzo atrakcyjna finansowo. Największa trudność ogranicza się do konieczności wypełnienia odpowiedniej deklaracji.

Korzyści z kursów dla fizjoterapeutów

Największą wartością związaną z tym przedsięwzięciem jest możliwość swobodnego sięgania po wiedzę. Tematyka jest bardzo różnorodna, jednak szkolenia starają się nie wychodzić poza ogólną tematykę związaną z fizjoterapią. Bardzo ciekawe są tematy związane ze sportem, przykładowo ostatnio dużą popularnością cieszy się kurs dotyczący osteopatii. Wśród pacjentów coraz częstsze są przypadki osób po udarze, które próbują wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Szkolenia dla fizjoterapeutów w szerokim zakresie dotykają również i tego problemu, dzieląc go na informacje związane z poszczególnymi kończynami i ich funkcjonowaniem w tym stanie. Bardzo istotny jest również dział pediatrii i funkcjonowania w ciąży. Dziedzina ta wciąż dynamicznie się rozwija i pojawiają się nowe wiadomości, które warto przyswoić oraz wykorzystać w późniejszych, codziennych zadaniach.

Sprawdź również:

Kolejność działań

Na polskim rynku jest wiele firm oferujących atrakcyjne szkolenia dla fizjoterapeutów. Dofinansowanie na ich odbycie można uzyskać za pomocą wcześniej wymienionych funduszy i to do nich należy udać się w pierwszej kolejności. Po otrzymaniu akceptacji wniosku ze strony odpowiedniego organu warto dokonać wyboru odpowiedniego kursu. Na tym etapie najważniejszy jest wybór tematyki szkolenia. Od tego, jakich specjalności będą one dotykać, może w pewnej mierze zależeć dalsza kariera zawodowa osoby sięgającej po edukację. Dlatego wyboru należy dokonywać rozważnie, biorąc pod uwagę konieczność poświęcenia czasu i sił na pozyskanie wiadomości. Dobrze jest wyszukiwać takie nisze, które w danym rejonie prowadzenia działalności dadzą biznesową przewagę nad konkurencją. Po rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw dotyczących odpowiednich zajęć trzeba dokonać rezerwacji miejsca. Niektóre z firm życzą sobie również na tym etapie zapłaty zaliczki za oferowane szkolenia dla fizjoterapeutów. W konsekwencji płatności pokryte zostaną np. przez BUR, ale aby do tego doprowadzić, wymaganych jest kilka kroków formalnych. Oczywiście z placówką edukacyjną trzeba spisać umowę i podzielić się dyplomem potwierdzającym uprawnienia do wykonywania zawodu. Wśród dokumentów powinien znaleźć się również specjalny Identyfikator Wsparcia, przydzielany w Bazie Usług Rozwojowych. Na jego podstawie będzie później rozliczane dofinansowanie.

Jak duże jest zainteresowanie?

Wbrew pozorom, do udziału w kursach ustawia się zawsze kolejka chętnych. Pomimo tego, że muszą oni poświęcić swój czas, podczas którego nie przyjmują pacjentów i nie zarabiają, to wartość dodana w postaci nowej wiedzy jest tak cenna, że rzadko kto jest w stanie przetrwać na rynku bez ciągłego edukowania się. Schemat ten powtarza się każdego roku i sprawia, że branża ta w Polsce jest bardzo prężna. Szkolenia dla fizjoterapeutów sprawiają, że osoba z dolegliwościami odwiedzająca gabinet nie musi się obawiać o swoje zdrowie. To także gwarancja fachowej opieki, dobrego doradztwa i wzorowego rozpoznania przyczyn dolegliwości.

Polecamy:

Dodaj do zakładek Link.