OC przewoźnika – polisa dla firm transportowych

OC przewoźnika – polisa dla firm transportowych. Ciągnik z naczepą w trakcie wykonywania swoich zadań, czyli w trakcie przewozu, to nie tylko pojazd który wymaga obowiązkowego ubezpieczenia OC. To również ładunek, który przewozi, a który nieraz przekracza wartość zestawu ciągnik plus naczepa – i to nawet kilkukrotnie.

Dlatego właśnie firmy wykonujące przewozy decydują się na dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika, znane jako OCP przewoźnika. W trakcie przewozu bowiem, to firma wykonując a usługę przewozu, jest odpowiedzialna za ładunek. W przypadku na przykład kradzieży, czy zniszczenia, to przewoźnik pokrywa straty, a jak nie trudno się domyślić, przy ładunkach o wielkiej wartości są to sumy niebagatelne.

OCP gwarantuje ochronę  ubezpieczenie przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a więc nie tylko od kradzieży, czy zniszczenia ładunku, ale też od opóźnienia dostawy, na przykład.

OCP teoretycznie jest dobrowolne, w praktyce jednak klienci nawiązując współpracę,  uzależniają ją od posiadania OCP. Przewoźnika, któremu zależy na klientach, nie będą więc interesowały pozorne oszczędności wynikające z rezygnacji z dodatkowej składki.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Pierwszą i najistotniejszą korzyścią jest fakt, że przewoźnik w ogóle posiada klientów, którzy – jak wspomniano wcześniej – nie chcą współpracować z firmami bez OCP. Przewoźnika, który posiada taką polisę, uważają za pewnego kontrahenta. Są bezpieczni o swój ładunek, bowiem w przypadku jakichkolwiek szkód, ubezpieczenie wyrówna ich straty.

Polisy są oczywiście różne i ogromna większość z nich uzależnia wypłatę odszkodowania od spełnienia przez przewoźnika szeregu różnych warunków. Zdarzają się jednak i tacy ubezpieczyciele, którzy przy odpowiednio wysokiej stawce, chronią przewoźnika nawet wtedy, gdy szkoda była przez niego zawiniona i stanowiła wynik niedbalstwa.

Rodzaje polis

Regulacje prawne zawarte w prawie polski i międzynarodowej Konwencji CMR różnią się między sobą, w związku z tym istnieją osobne rodzaje ubezpieczeń OCP dla przewozów krajowych i dla międzynarodowych.

Ile kosztuje OCP?

Polisa jest zawierana na 12 miesięcy, a jej składka ustalana w przypadku każdego przewoźnika indywidualnie i uzależniona od szeregu różnych czynników takich jak:

 • roczne obroty netto przewoźnika, ale tylko z usług przewozowych, jeśli firma posiada przychody jeszcze z innego rodzaju działalności – wyższe obroty oznaczają wyższą składkę
 • wysokość sumy gwarancyjnej – wyższa suma, to wyższa składka, przy czym sua gwarancyjna powinna pokrywać całkowitą wartość przewożonego towaru
 • rodzaj przewożonego towaru
 • ewentualny tak zwany udział własny przewoźnika, który redukuje wysokość składki, ale nakłada na firmę przewozową obowiązek pokrycia części strat

ubezpieczenie oc na firmę OpoleW ostatecznym rozrachunku, koszt OCP to zazwyczaj 0,5 do 1% obrotu firmy. Zdarzają się polisy ze składką rzędu kilkuset złotych, które jak nietrudno się domyślić niczego tak naprawdę nie gwarantują i wypłata odszkodowania jest uzależniona od ogromnej liczby warunków, które przewoźnik musi spełnić. Przewoźnik, który szuka dobrej, zapewniającej ochronę polisy, musi się liczyć z wydatkami rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Cena polisy zawsze jest negocjowalna, zwłaszcza, jeśli przez długi czas współpracujemy z dany towarzystwem ubezpieczeniowym i jeśli dotychczas nie pojawiała się konieczność wypłaty odszkodowania – jednym słowem: jeśli jeździmy bez strat.

Przewoźnik zawierający polisę OCP, powinien bardzo dobrze wczytać się w treść umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków wykluczających wypłatę odszkodowania. Najczęściej brane pod uwagę warunki wykluczające to:

 • przekazanie pojazdu nieuprawnionej osobie (na przykład nie będącej pracownikiem, ani zleceniodawcą związanym z firmą)
 • prowadzenie pojazdu przez kierowcę bez odpowiednich uprawnień (prawo jazdy wymaganej kategorii, brak badań)
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu
 • wada ukryta towaru lub jego właściwości naturalne
 • wjazd do niektórych państw
 • konfiskata towaru
 • postój na parkingach niestrzeżonych

Oprócz warunków wykluczających, istnieją rodzaje ładunków wyłączonych z objęcia OCP. Często ubezpieczyciele odmawiają objęcia ochroną w ramach podstawowej polisy przewozu dzieł sztuki, żywych zwierząt, leków, pieniędzy, alkoholu, tytoniu, dokumentów i tym podobnych ładunków, które szczególnie mocno potrzebują ochrony. Zazwyczaj w przypadku tego rodzaju przewozów, składki są odpowiednio wyższe.

Podsumowując OCP jest ubezpieczeniem, bez którego firma przewozowa chcąca utrzymać się na rynku nie ma szans. Mimo że nieobowiązkowe, w droższym, lub tańszym wariancie zawierane jest przez wszystkich przewoźników. Praktyka pokazuje, że jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadkach losowych, których nie jesteśmy w stanie uniknąć, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności. Nikt na przykład nie jest w stanie przewidzieć opóźnienia w wyniku blokady na drodze, czy kradzieży na parkingu strzeżonym.

Dodaj do zakładek Link.