OC przewoźnika – polisa dla firm transportowych

OC przewoźnika – polisa dla firm transportowych. Ciągnik z naczepą w trakcie wykonywania swoich zadań, czyli w trakcie przewozu, to nie tylko pojazd który wymaga obowiązkowego ubezpieczenia OC. To również ładunek, który przewozi, a który nieraz przekracza wartość zestawu ciągnik plus naczepa – i to nawet kilkukrotnie.

Dlatego właśnie firmy wykonujące przewozy decydują się na dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika, znane jako OCP przewoźnika. W trakcie przewozu bowiem, to firma wykonując a usługę przewozu, jest odpowiedzialna za ładunek. W przypadku na przykład kradzieży, czy zniszczenia, to przewoźnik pokrywa straty, a jak nie trudno się domyślić, przy ładunkach o wielkiej wartości są to sumy niebagatelne.

OCP gwarantuje ochronę  ubezpieczenie przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a więc nie tylko od kradzieży, czy zniszczenia ładunku, ale też od opóźnienia dostawy, na przykład.

OCP teoretycznie jest dobrowolne, w praktyce jednak klienci nawiązując współpracę,  uzależniają ją od posiadania OCP. Przewoźnika, któremu zależy na klientach, nie będą więc interesowały pozorne oszczędności wynikające z rezygnacji z dodatkowej składki.

Korzyści z posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Pierwszą i najistotniejszą korzyścią jest fakt, że przewoźnik w ogóle posiada klientów, którzy – jak wspomniano wcześniej – nie chcą współpracować z firmami bez OCP. Przewoźnika, który posiada taką polisę, uważają za pewnego kontrahenta. Są bezpieczni o swój ładunek, bowiem w przypadku jakichkolwiek szkód, ubezpieczenie wyrówna ich straty.

Polisy są oczywiście różne i ogromna większość z nich uzależnia wypłatę odszkodowania od spełnienia przez przewoźnika szeregu różnych warunków. Zdarzają się jednak i tacy ubezpieczyciele, którzy przy odpowiednio wysokiej stawce, chronią przewoźnika nawet wtedy, gdy szkoda była przez niego zawiniona i stanowiła wynik niedbalstwa.

Rodzaje polis

Regulacje prawne zawarte w prawie polski i międzynarodowej Konwencji CMR różnią się między sobą, w związku z tym istnieją osobne rodzaje ubezpieczeń OCP https://www.fullpolisa.pl/ dla przewozów krajowych i dla międzynarodowych.

Ile kosztuje OCP?

Polisa jest zawierana na 12 miesięcy, a jej składka ustalana w przypadku każdego przewoźnika indywidualnie i uzależniona od szeregu różnych czynników takich jak:

 • roczne obroty netto przewoźnika, ale tylko z usług przewozowych, jeśli firma posiada przychody jeszcze z innego rodzaju działalności – wyższe obroty oznaczają wyższą składkę
 • wysokość sumy gwarancyjnej – wyższa suma, to wyższa składka, przy czym sua gwarancyjna powinna pokrywać całkowitą wartość przewożonego towaru
 • rodzaj przewożonego towaru
 • ewentualny tak zwany udział własny przewoźnika, który redukuje wysokość składki, ale nakłada na firmę przewozową obowiązek pokrycia części strat

ubezpieczenie oc na firmę OpoleW ostatecznym rozrachunku, koszt OCP https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/katowice/ to zazwyczaj 0,5 do 1% obrotu firmy. Zdarzają się polisy ze składką rzędu kilkuset złotych, które jak nietrudno się domyślić niczego tak naprawdę nie gwarantują i wypłata odszkodowania jest uzależniona od ogromnej liczby warunków, które przewoźnik musi spełnić. Przewoźnik, który szuka dobrej, zapewniającej ochronę polisy, musi się liczyć z wydatkami rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Cena polisy zawsze jest negocjowalna, zwłaszcza, jeśli przez długi czas współpracujemy z dany towarzystwem ubezpieczeniowym i jeśli dotychczas nie pojawiała się konieczność wypłaty odszkodowania – jednym słowem: jeśli jeździmy bez strat.

Przewoźnik zawierający polisę OCP, powinien bardzo dobrze wczytać się w treść umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków wykluczających wypłatę odszkodowania. Najczęściej brane pod uwagę warunki wykluczające to:

 • przekazanie pojazdu nieuprawnionej osobie (na przykład nie będącej pracownikiem, ani zleceniodawcą związanym z firmą)
 • prowadzenie pojazdu przez kierowcę bez odpowiednich uprawnień (prawo jazdy wymaganej kategorii, brak badań)
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu
 • wada ukryta towaru lub jego właściwości naturalne
 • wjazd do niektórych państw
 • konfiskata towaru
 • postój na parkingach niestrzeżonych

Oprócz warunków wykluczających, istnieją rodzaje ładunków wyłączonych z objęcia OCP. Często ubezpieczyciele odmawiają objęcia ochroną w ramach podstawowej polisy przewozu dzieł sztuki, żywych zwierząt, leków, pieniędzy, alkoholu, tytoniu, dokumentów i tym podobnych ładunków, które szczególnie mocno potrzebują ochrony. Zazwyczaj w przypadku tego rodzaju przewozów, składki są odpowiednio wyższe.

Podsumowując OCP jest ubezpieczeniem, bez którego firma przewozowa chcąca utrzymać się na rynku nie ma szans. Mimo że nieobowiązkowe, w droższym, lub tańszym wariancie zawierane jest przez wszystkich przewoźników. Praktyka pokazuje, że jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadkach losowych, których nie jesteśmy w stanie uniknąć, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności. Nikt na przykład nie jest w stanie przewidzieć opóźnienia w wyniku blokady na drodze, czy kradzieży na parkingu strzeżonym.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/
Dodaj do zakładek Link.