Nowoczesne metody rehabilitacji dla najmłodszych i seniorów

Rehabilitacja, zarówno w Polsce, jak i na świecie, stoi na coraz wyższym poziomie. Ośrodki i kliniki rehabilitacyjne wciąż unowocześniają swoje metody usprawniania wszystkich pacjentów, w tym sposoby rehabilitacji niemowląt i dzieci. Niestety, coraz więcej dzieci musi być objętych rehabilitacją już od wczesnego dzieciństwa – niektóre z nich nawet od urodzenia czy wczesnego niemowlęctwa.

Jaka jest rehabilitacja niemowląt?

Większość wad postawy wykryta tuż po urodzeniu dziecka rokuje całkowite wyleczenie, pod warunkiem jak najwcześniejszego kontaktu ze specjalistą i podjęcia natychmiastowego leczenia lub/i rehabilitacji. Jedną z najpopularniejszych metod rehabilitacji niemowląt jest rehabilitacja http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/uslugi/fizjoterapia-rehabilitacja/suche-iglowanie/ metodą Vojty. Jej głównym celem jest zapobieganie niepełnosprawności dzieci urodzonych z wadami centralnego układu nerwowego.

 

Terapie dla dzieci

W latach czterdziestych XX wieku opracowana została metoda NDT-Bobath, która zrewolucjonizowała zarówno metody opieki jak i wczesnej terapii niemowląt i małych dzieci. Instruuje ona, jak należy je karmić, przewijać, jak się z nimi bawić, dopasowując jednocześnie wszystkie czynności do naturalnego rytmu biologicznego dziecka. Ma to ułatwić naukę prawidłowych wzorców ruchu. Zaś celem całej terapii jest uzyskanie i utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Indywidualna terapia zapewnia możliwość prawidłowej oceny sprawności dziecka.

Terapia kostiumowa to kolejny krok milowy w rehabilitacji dzieci. Pomysł i idea powstały w Związku Radzieckim w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w okresie rozwoju astronautyki. Pierwszy kostium został stworzony, aby przeciwdziałać negatywnym efektom warunków zmniejszonej grawitacji, na które byli narażeni kosmonauci. Początkowo był używany u dzieci z chorobami układu nerwowo-ruchowego, a następny, pod nazwą TheraSuit został zaprojektowany i wdrożony w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych. Służył do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. i wkrótce został z powodzeniem wprowadzony na rynki światowe. Jest stosowany u pacjentów w wieku od 2,5 lat, u których występują zaburzenia neurologiczne, ortopedyczne oraz narządu ruchu. Rehabilitacja taka wpływa korzystnie na poprawę pracy całego układu nerwowego, stymuluje mózg i przywraca prawidłową postawę ciała. Podczas terapii w kombinezonie TheraSuit stosuje się zwykle takie metody, jak PNF, NDT-Bobath, Terapię Manualną, Kinesiotaping, TheraBand, Integrację Sensoryczną. Terapia Integracji Sensorycznej ma zazwyczaj charakter zabawy poprzez naukę. Ma ona sprawiać dziecku przyjemność, choć musi ono też włożyć w wykonywane zadania nieco wysiłku. W czasie zajęć wykorzystywane są rozmaite pomoce terapeutyczne, takie jak: huśtawki, równoważnie, platformy, deskorolki i wiele innych. Dzięki tej terapii poprawia się koncentracja i uwaga dziecka, a także jego zdolności wzrokowe i słuchowe.

Terapia po 65 roku życia…

Na przeciwległym biegunie życia stoją osoby, które w tym wieku mogą odczuwać symptomy pogarszania się stanu ich zdrowia. Bardzo istotnym elementem staje się wówczas odpowiednia rehabilitacja. Organizm osoby w wieku 65 lat nie potrafi już regenerować swych funkcji z dotychczasową intensywnością i mocą, dlatego usprawnianie osób, które są w wieku 65 i więcej powinna skupiać się głównie na zapobieganiu urazom prowadzącym do niepełnosprawności. Częste izolowanie się seniorów od otoczenia, towarzysząca temu zjawisku depresja i nierzadkie stany zwyrodnieniowe kości i stawów, choroby układu krążenia i różne inne, dodatkowe dolegliwości fizyczne powodują konieczność rehabilitacji grupowej, w której – oprócz lekkich ćwiczeń fizycznych – prowadzi się także terapię zajęciową, naukę właściwego odżywiania i wszelkie czynności pozwalające wyjść z izolacji społecznej. Seniorzy powinni także korzystać z rehabilitacji domowej. Może ona odbywać się przez cały rok, nawet dwa razy w tygodniu. W pozostałe dni pacjent powinien ćwiczyć sam lub z pomocą opiekuna.

Muzykoterapia

Inną metodą jest rehabilitacja poprzez muzykę, czyli muzykoterapia. To metoda profesora Tomatisa, która polega na wykorzystaniu zmodyfikowanej komputerowo muzyki. Słuchanie tak przetworzonej, ale z reguły muzyki klasycznej, wpływa stymulująco na wiele funkcji mózgu, szczególnie na pamięć, uwagę, koncentrację i sferę emocjonalną. Pacjent w trakcie terapii muzyką ma czuć się zrelaksowany i wyciszony, a nawet łatwiej przyswajać naukę języków obcych.

 

Pies – terapeuta idealny

Coraz większym uznaniem w rehabilitacji nie tylko seniorów cieszy się dogoterapia. Pies jako terapeuta okazuje się świetny w swym fachu. Kocha bezwarunkowo, niczego nie oczekuje, nie ocenia http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/uslugi/fizjoterapia-rehabilitacja/korekcja-wad-postawy/. Regularne spacery z psem wzmacniają kondycję, poprawiają krążenie, pracę stawów, mięśni, układu oddechowego i odpornościowego. Ponadto wzmacnia kontakt ze światem i z innymi ludźmi. Dogoterapia jest szczególnie polecana dla pacjentów po zawale serca i wylewie. W tym wypadku pies bywa lepszy niż terapeuta – człowiek.

Terapia zajęciowa

Rehabilitacja zajęciowa pozwala przywracać osoby niepełnosprawne oraz seniorów do życia w społeczeństwa. Uczy, rozwija pasje, odnajduje talenty, pozwala zaistnieć. Polecana jest zwłaszcza terapia zajęciowa grupowa, która socjalizuje jednostki będące w pewnym stadium aspołecznym.

Dodaj do zakładek Link.