Jak zabezpieczyć konstrukcje stalowe przed korozją?

Konstrukcje stalowe są niezastąpione w nowoczesnym budownictwie. Zakres ich zastosowania jest niezwykle szeroki. Pozwalają budować konstrukcje o dowolnym przeznaczeniu i stopniu złożoności, a wynika to z szeregu zalet, w tym niezawodności, lekkości, nieprzepuszczalności, industrializmu, szybkiego montażu, a także łatwości naprawy i przebudowy. Producent konstrukcji stalowych wykonuje konstrukcje metalowe na zamówienie, według podanych parametrów. Ale jak zabezpieczyć konstrukcje stalowe przed korozją? Wszystkie stale, z wyjątkiem odpornych na warunki atmosferyczne i nierdzewne, mogą korodować i zwykle wymagają ochrony antykorozyjnej. Elementy konstrukcji stalowej wymagają ochrony antykorozyjnej.

Jak zabezpieczyć konstrukcje stalowe przed korozją?

Powstawanie rdzy zależy przede wszystkim od wilgotności względnej i zawartości substancji korozyjnych w atmosferze, rdzewienie zaczyna się rozwijać przy wilgotności względnej 70%. Zlecając wykonawstwo konstrukcji stalowych, zleca się również ich prawidłowe zabezpieczenie przed korozją. Podczas korozji tlen reaguje z metalem na powierzchni stali. Jest to możliwe nawet przy niskiej wilgotności powietrza, na przykład w klimacie suchym i wewnątrz budynku w klimacie umiarkowanym, ale tylko w ograniczonym zakresie. Bez względu na to, czy są to stalowe konstrukcje dachowe czy wiaty stalowe, proces ochrony przed rdzewieniem musi zostać przeprowadzony przy użyciu odpowiednich technik i środków.

Ochrona przed utlenianiem konstrukcji stalowej przy wysokiej wilgotności powietrza może być pasywna lub aktywna. Ochrona pasywna polega na stworzeniu zamkniętej powłoki, która zapobiega przenikaniu tlenu. Nawet najmniejsze pory lub pęknięcia w powłoce umożliwiają dostęp tlenu i rozwój rdzy, która szybko się rozprzestrzenia, ponieważ rdza zajmuje większą objętość niż żelazo i niszczy powłokę. Dlatego jeden taki środek nie jest wystarczający. Nie tylko producent, ale również firmy montażowe konstrukcji stalowych, posiadają wiedzę i doświadczenie w zachowaniu się metalu wystawionego na działanie czynników atmosferycznych, dlatego dbają o ich prawidłowe zabezpieczenie.

Aktywne zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją

Ochrona aktywna konstrukcji dachowej stalowej lub konstrukcji wiaty stalowej jednospadowej polega na wytworzeniu powłoki zawierającej metal, która wiąże tlen i ze swojej strony reaguje z nim znacznie wolniej niż żelazo. Na przykład cynk w chromianie cynku (powłoka neutralizująca) czy cynk lub kadm w powłokach metalowych. Dlatego skuteczna metoda długotrwałej ochrony konstrukcji stalowej przed korozją polega na wykonaniu jednej aktywnej warstwy podkładowej i jednej ochronnej warstwy wierzchniej. Podkład składa się z podkładu z pigmentami wypełniającymi zawierającymi neutralizujący metal lub z pigmentami metalicznymi. Warstwę ochronną można wytworzyć malując powierzchnię.

Takie zabezpieczenie w warunkach niskiej wilgotności powietrza można osiągnąć innymi środkami zapobiegającymi przedostawaniu się wilgoci do warstwy podkładu. Betonowanie konstrukcji stalowych jest stosowane, jako bierna ochrona przed korozją, mimo że zachodzą określone reakcje chemiczne. Ryzyko korozji jest zmniejszone dzięki prawidłowej konstrukcji stalowej, jej wykonaniu i montażu. Gotowe konstrukcje stalowe są zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą farby jednoskładnikowej lub dwuskładnikowej. Ich odpowiednia ochrona rozpoczyna się od tworzenia konstrukcji z profili stalowych, metody łączenia konkretnych elementów konstrukcji stalowych (nity, śruby). Bardzo ważnej jest unikanie miejscowego przegrzania i spiętrzania naprężeń.  Obecnie producent konstrukcji stalowych oczyszcza jej elementy przed obróbką, rzadziej po obróbce.

Powłoka gruntowa zabezpieczająca konstrukcje stalowe przed korozją

Podkład do konstrukcji stalowych zewnętrznych powinien mieć grubość 80 mikronów i być nakładany w jednej lub dwóch warstwach. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie odpowiedniej grubości warstwy na krawędziach i narożnikach. W przypadku konstrukcji metalowych znajdujących się wewnątrz budynku, w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, wystarczająca jest grubość warstwy gruntu wynosząca 40 mikronów.

Przygotowując plan montażu konstrukcji stalowej cynkowanie natryskowe można wykonywać na placach budowy, na gotowych konstrukcjach stalowych o dowolnych wymiarach, grubości warstwy od 80 do 150 mikronów. Dokładne oczyszczenie powierzchni zewnętrznych przed natryskiem oraz malowanie wypełniające pory wykonane bezpośrednio po cynkowaniu są obowiązkowe.

Malowanie powierzchni przed montażem konstrukcji stalowych

Aby poprzez malowanie konstrukcji metalowych ograniczyć dostęp agresywnego środowiska i tym samym zapobiec jej przedwczesnemu zniszczeniu, należy spełnić określone wymagania. Podkład i produkt nawierzchniowy muszą być ze sobą kompatybilne chemicznie. Farba nawierzchniowa zawiera pigment o wymaganym kolorze. Nakłada się zwykle w jednej lub dwóch warstwach o grubości 30-50 mikronów na zamontowane konstrukcje stalowe. Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych firmy produkujące takie elementy wykorzystują różne farby np.: alkidowe, epoksydowe, poliuretanowe, poliwinylowe. Zamawiając konkretne konstrukcje szkieletowe stalowe to znaczy profile z galwanizowanej stali do budowy domu są już one wyposażone w powłokę ogniowo ocynkowaną.

Dodaj do zakładek Link.