Ile kosztuje rozwód w Polsce

Ile kosztuje rozwód w Polsce – liczba rozwodów rośnie systematycznie od wielu lat. W tej chwili nawet prawie 50% małżeństw kończy się rozwiązaniem związku małżeńskiego  w sądzie. Rozwodzą się pary zarówno po wielu latach, wydawałoby się udanego pożycia, jak też te, które pobrały się całkiem niedawno.

W przypadku znanych par celebryckich, gwiazd ekranu, polityków lub sportowców plotkarskie dyskusje na portalach społecznościowych dotyczą nie tylko tego, jakie są przyczyny rozpadu tych związków, lecz również – jakie pieniądze za tym stoją. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że im więcej majątku posiada rozstająca się para, tym rozwód może przebiegać burzliwiej. Tymczasem nie wszyscy wiedzą, że w zaciszu gabinetów nad procedurami rozwodowymi pracują zaangażowani prawnicy stron – adwokaci od rozwodów. Od ich zaangażowania zależy, jak szybko i w jak satysfakcjonujący sposób obie strony będą potrafiły się rozstać.

Ile kosztuje rozwód?

W cenę rozwodu należy wliczyć stałe opłaty sądowe, które są regulowane prawnie i nie podlegają negocjacjom oraz ewentualne koszty poradnictwa prawnego, w tym reprezentacji adwokackiej (lub radcy prawnego).

Stałe koszty sądowe

Wraz z wniesieniem pozwu rozwodowego strona powodowa musi zapłacić 600 zł kosztów sądowych. Należy wiedzieć, że zasadą jest, iż strona przegrywająca ponosi koszty postępowania, więc może nakazać stronie wygranej będzie musiała zwrócić owe koszty. Sąd też może nakazać drugiej stronie zwrot połowy kosztów. W sytuacji, kiedy obie strony są zgodne, co do rozwiązania małżeństwa, nie wnoszą o sądowy podział majątku, nie powołują pełnomocników (adwokatów) na tej kwocie (plus ewentualne znaczki pocztowe) może zakończyć się cały finansowy koszt sądowego rozwiązania małżeństwa.

Pomoc prawna

Ile kosztuje rozwód w Polsce

Ile kosztuje rozwód w Polsce

W bardzo wielu sytuacjach strony lub jedna ze stron wolą skorzystać z pomocy prawnej. Osoby, które mają bardzo niskie dochody lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej mogą wystąpić o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Brak wystarczających środków muszą wówczas odpowiednio udokumentować. Pełnomocnikiem strony w sprawie rozwodowej zazwyczaj jest profesjonalny prawnik – osoba, która ma tytuł adwokata lub radcy prawnego. Zgodnie z obowiązującym prawem, pełnomocnictwa (czyli reprezentowania przed sądem) można udzielić innej osobie – rodzicowi, wnukom, komuś znajomemu itd. Ważne jest, by pełnomocnictwo było udzielone na piśmie. Na ogół jednak nader rzadko widuje się w sądzie innego pełnomocnika, niż osobę, która dysponuje profesjonalną wiedzą prawną.

Koszty pomocy prawnej

Zazwyczaj pomoc w zakresie poradnictwa lub w napisaniu pisma procesowego to zazwyczaj kilkaset złotych – ceny zaczynają się od 200-250 złotych. Koszty prowadzenia prostej sprawy rozwodowej przez specjalistę – prawnika od rozwodów to w obecnych czasach minimum 2000 zł., przy prostej sprawie. Koszty maksymalne nie są do oszacowania. Kwestią indywidualną jest zarówno zdecydowanie się na formę i zakres pomocy prawnej przez klienta, jak też ustalenie cennika przez pełnomocnika. Koszty pomocy prawnej i pełnomocnictwa w sprawach rozwodowych nie są w żaden sposób regulowane przez formalne przepisy. Wiadomo, że im trudniejsza sprawa, tym koszty rosną. W dużych miastach koszty pełnomocnictwa są również wyższe niż w mniejszych miejscowościach.

Spośród prawników, którzy specjalizują się w przeprowadzaniu spraw rozwodowych są prawdziwi mistrzowie palestry. Do nich zwracają się zazwyczaj osoby majętne, gdyż w takich sprawach zazwyczaj dochodzi również do skomplikowanego procesu o podział majątku. Bywa, że rozwód o podział majątku jest prowadzony w ramach procesu rozwodowego, czasami jednak przeprowadza się go odrębnie. Wiadomo, że wysoko cenią oni swoja pracę i stawki za pełnomocnictwo mogą sięgać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Im bardziej skomplikowany rozwód, tym stawki są oczywiście odpowiednio wyższe.

Polecamy uwadze:

Rozwodowe koszty dodatkowe

Nie zawsze sprawy idą po naszej myśli. Może się okazać, że potrzebne jest powoływanie biegłych, za których opinie należy zapłacić – od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od poziomu trudności, koszty mediacji (ze skierowania sądu to maksymalnie 450 zł), alimenty. Koszty rozwodu są znakomicie większe, jeżeli jedna ze stron nie zgadza się z orzeczeniem rozwodowym ( w całości lub w którejś z jego części) i wnosi apelację. Sprawy apelacyjne są traktowane jako odrębna rozprawa, za którą pełnomocnik pobiera odrębną opłatę. Specjalistyczne kancelarie prawnicze od rozwodów dysponują zazwyczaj pełnym wachlarzem usług prawnych.

Co wchodzi w zakres kosztów pełnomocnika?

Pełnomocnik to ktoś, kto jest w pewnym sensie zatrudniany przez stronę do prowadzenia jego sprawy. Przy spisywaniu umowy pełnomocnictwa należy więc do obu stron ustalenie i spisanie, co wchodzi w zakres tego pełnomocnictwa. Na ogół za stawiennictwo w sądzie ponad umówioną liczbę pełnomocnikowi należy odpowiednią kwotę zapłacić. Stawka średniej klasy adwokata w dużym mieście to około 200-250 zł. Im więcej posiedzeń sądowych, tym ogólne koszty całego rozwodu rosną.

Dodaj do zakładek Link.