Podstawowa wiedza z zakresu geologii złożowej

Podstawowa wiedza z zakresu geologii złożowej. Jest to dziedzina geologii zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem złóż surowców naturalnych. Te z kolei to nic innego jak naturalne nagromadzenie określonych kopalin wewnątrz skorupy ziemskiej. Do ich powstania dochodzi na skutek rozmaitych procesów geologicznych. Istotną cechą jest ich dostępność oraz opłacalność eksploatacji.

Geologia złożowa skupia się właśnie na takich nagromadzeniach kopalin. Z kolei w ramach ekonomii możemy napotkać podział złóż na bilansowe i pozabilansowe. Te drugie nie mogą być obecnie skutecznie eksploatowane z uwagi na liczne ograniczenia najczęściej natury technologicznej. W przyszłości jednak ich wydobycie może stać się praktycznym przedsięwzięciem. Fachowcy po studiach geologii złożowej powinni doskonale orientować się w najnowszych metodach eksploatacji nawet trudno dostępnych złóż.

Najlepsza oferta usług geotechnicznych:

Podział złóż mineralnych z uwagi na ich znaczenie dla gospodarki

Pod tym względem możemy wyróżnić surowce budowlane, energetyczne, chemiczne, szklarskie oraz ceramiczne, kruszce i rudy metali, wody mineralne oraz kamienie półszlachetne i szlachetne. Do tych pierwszych zaliczają się węgiel brunatny i kamienny, gaz ziemny oraz ropa naftowa. Rzadziej spotykane są kopalnie wydobywające rudy uranu. Do zasilania między innymi przemysłu ciężkiego każdego roku wydobywane są ogromne ilości różnych rud metali i kruszców. Osoby po studiach geologii złożowej mogą znaleźć zatrudnienie w kopalni cynku, aluminium, miedzi, platyny, złota albo srebra. Z pewnością przydadzą się podczas opracowywania planów wydobycia kamieni szlachetnych takich jak na przykład diamenty. Nie można jednak zignorować gospodarczego znaczenia zwykłych surowców budowlanych – materiały wiążące, kamienie ozdobne i ciosowe znajdują zastosowanie w wielu branżach gospodarki. Tym samym stale rośnie zapotrzebowanie na kolejne złoża tych surowców mineralnych. Doświadczeni geolodzy złożowi bez problemu znajdą pracę w zakładach górniczych lub przedsiębiorstwach geologicznych.

Jakie usługi mogą oferować firmy geologiczne z zakresu geologii złożowej?

Doświadczone firmy geologiczne będą w stanie przede wszystkim pomóc nam w rozpoznawaniu złóż surowców mineralnych, które możemy skutecznie eksploatować. W tym celu przeprowadzane są badania wykrytych złóż pod kątem ich zasobów oraz jakości surowców. Profesjonaliści z firmy geologicznej skutecznie planują prace poszukiwawcze oraz doradza nam w przypadku problemów natury technicznej w trakcie tych poszukiwań. Sporządza także fachową dokumentację i wykonują ewentualne badania laboratoryjne pozyskanych próbek. Używając narzędzi w stylu SURPAC, możliwe jest modelowanie 3D złóż. Geologia złożowa sporo skorzystała właśnie na rozwoju technologicznym i informatycznym. Dostęp do nowoczesnych o wiele bardziej efektywnych narzędzi i rozwiązań sprawia, że znalezienie nieodkrytych złóż surowców mineralnych staje się coraz łatwiejsze. Należy jednak skorzystać z usług firmy, która zatrudnia fachowców z dostateczną wiedzą z zakresu geologii złożowej.

Nie wystarczy jedynie znaleźć złoża surowców mineralnych. Konieczne jest także ich prawidłowa ocena. Chodzi mianowicie o to, czy możliwa jest ich efektywna eksploatacja, uwzględniając istniejące uwarunkowania ekonomiczne i techniczne. W trakcie poszukiwań i identyfikowania zasobów gromadzi się duże ilości danych. Niezbędna jest ich odpowiednia klasyfikacja w pełni zgodna z międzynarodowymi standardami jakości. Geologia złożowa uwzględnia między innymi badania geotechniczne, projekty robót geologicznych oraz przygotowywania dokumentacji geologicznej wymaganej przez prawo górnicze i geologiczne. Przedsiębiorstwa z tej branży oferują między innymi analizy granulometryczne sitowe oraz zweryfikowanie zawartości pyłów mineralnych, gęstości objętościowej gruntu, jego porowatości i wilgotności naturalnej. Nie każda firma oferuje równie wiele usług z zakresu geologii złożowej. Warto więc rozejrzeć się za takim przedsiębiorstwem, które w pełni spełnia nasze oczekiwania.

Jak wygląda eksploatacja złoża przy wsparciu geologów złożowych?

Po odnalezieniu złoża i potwierdzeniu jego opłacalności można przejść do planowania wydobycia surowców mineralnych. Potrzebne są nie tylko techniczne koncepcje ich wydobywania. Trzeba również uzyskać właściwe pozwolenia, zanim można zacząć eksploatować dane złoże. Przydatne mogą się okazać studia wykonalności dla wydobywanych przez nas surowców. W trakcie prac wydobywczych niezwykle istotne jest również zapewnienie bezpieczeństwa geotechnicznego dla swoich pracowników. Nieoceniona w tym będzie pomoc doświadczonej firmy geologicznej, która pracowała przy eksploatacji dużej liczby złóż surowców mineralnych. Oprócz prawa górniczego należy również uwzględnić prawo wodne podczas składania wniosku o zezwolenia na wydobycie. Niektóre kopalnie wymagają przeprowadzenia tak zwanego odwadniania górniczego. Proces ten musi zostać dokładnie zaplanowany i kontrolowany na każdym etapie. Oczywiście duża wiedza z zakresu geologii złożowej to nie jedyny istotny czynnik podczas zatrudniania fachowców z tej dziedziny. Dodatkowym atutem jest znajomość lokalnych warunków.

Dodaj do zakładek Link.